Privatumo politika

Įžanga

4balticsport.eu  gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja jį saugoti. Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefonas, rekvizitai ir kt.) naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo užtikrinimui. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

 

Bendrosios nuostatos

4balticsport.eu   deda visas įmanomas pastangas, siekiant užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ar naudodamiesi jame esančia informacija ar paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir ją supratote.

 

Duomenų naudojimas

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimui užtikrinti.

 

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų reikalavimus.

 

Informacijos ar pretenzijos perdavimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@4balticsport.eu .

Atsakymą Mes pateikiame elektroniniu paštu.

 

Asmens duomenų tvarkymas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

Privatumas trečiųjų asmenų tinklalapiuose

4balticsport.eu   nėra atsakingas už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno trečiųjų asmenų tinklalapio privatumo politika.

 

Taisyklių keitimas

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.

Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 

Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šioje privatumo politikoje yra nuorodos į 4balticsport.eu   tinklalapį.

Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šioje privatumo politikoje yra nuorodos į 4balticsport.eu  tinklalapio lankytoją.

 

 

 

UAB REDSPORT © 2019